Witamy na stronie przedmiotu

blank_pixel_1x1px.png
brainandcomputer620x353.jpg

Komunikacja Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction)

prowadzonego dla studentów 2-ego roku kierunku kognitywistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Prowadzący:

dr inż. Marcin Jukiewicz lp.ude.uma|zciweikuj.nicram#lp.ude.uma|zciweikuj.nicram (koordynator przedmiotu)
Dyżur: środa, 9.00-11.00; pokój 64, parter budynku AB.

mgr Mikołaj Buchwald lp.ude.uma|dlawhcub.jalokim#lp.ude.uma|dlawhcub.jalokim
Dyżur: wtorek, 13.45-14:45; pokój 110, drugie piętro budynku AB.

mgr Dawid Ratajczyk lp.ude.uma|kyzcjatar.diwad#lp.ude.uma|kyzcjatar.diwad
Dyżur: wtorek, 10:30-11:30; pokój 110, drugie piętro budynku AB.

Informacje dotyczące dyżurów można znaleźć również na stronie internetowej Instytutu Psychologii:
http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/ip-uam/alfabetyczna-lista-pracownikow/


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub osobiste stawienie się na dyżurze.
Temat każdej wiadomości email do nas urzejmie prosimy poprzedzać następującym kodem przedmiotu: [KCK].
Przykładowo:
"[KCK] Problem z zadaniem numer 11."

Przykład poprawnego formatowania wiadomości w języku polskim (w tym wiadomości e-mail):

Dzień dobry/Szanowny Panie/Szanowny Panie Magistrze/Panie Magistrze,

archiwum w formacie ZIP załączone do tej wiadomości zawiera pliki źródłowe będące rozwiązaniem zadania nr 9.

Z poważaniem/Pozdrawiam/Miłego dnia/Pozdrawiam życząc miłego dnia
Jan Kowalski

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na trzy rzeczy: (1) przecinek po zwrocie grzecznościowym na początku, (2) mała litera w kolejnej linijce z tekstem, (3) brak przecinka po zwrocie grzecznościowym kończącym wiadomość (nad podpisem). Źródło: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Szanowna-Pani;2190.html.

W kulturze anglosaskiej przecinki są po obu zwrotach grzecznościowych, zdanie po początkowym zwrocie grzecznościowym zaczyna się wielką literą. Ponieważ zajęcia prowadzone są w języku polskim zachęcamy Państwa do stosowania się do wykładni formatowania wiadomości w tym właśnie języku.


Informacje dotyczące organizacji zajęć znajdą Państwo w pozycji menu „Informacje organizacyjne”.
Oceny za zadania oraz obecności wystawiane są w USOSie, w zakładce „Sprawdziany”. Punkty za obecności nie mają wpływu na ocenę końcową, chyba, że ktoś będzie miał mniej niż 80% punktów za obecność. Wtedy zajęcia uważane są za niezaliczone.

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy