08. Kolory i grafika

Grafika rastrowa

Poznajemy popularne cechy grafiki rastrowej i formaty plików pamiętając, by wszędzie gdzie można (wykresy, schematy, rysunki, tekst) używać grafiki wektorowej.

Parametry

Głębia koloru (color depth):

 • ilość informacji opisującej barwę piksela (liczba bitów)
  • b&w (1 bit)
  • skala szarości lub 256 kolorów (8-bitowa paleta kolorów),
  • HighColor (16-bitowa paleta kolorów)
  • TrueColor (24 lub 32-bitowa paleta kolorów)
  • paleta barw indeksowanych — potrzebna liczba bitów w zależności od wielkości palety.
 • może też występować dodatkowy "kanał" określający stopień przeźroczystości pikseli ("alpha"), opisywany 1 bitem (jak w formacie GIF), 8 bitami (jak w formacie PNG), albo nawet 16 bitami (aż 2^16=65536 poziomów przezroczystości!)

Im większa głębia koloru, tym większy "surowy" (nieskompresowany) rozmiar pliku z obrazkiem.

Rozdzielczość (resolution)

 • określa, ile jest poziomych i pionowych linii tworzących obraz
 • im więcej linii i punktów, tym wyraźniejszy obraz

Rozdzielczość (inne znaczenie)

 • liczba pikseli na jednostkę odległości. Podaje się zwykle w dpi, ppi, lpi (dots, pixels, lines per inch)

Aby policzyć ile pamięci w kilobajtach zajmuje surowy plik z bitmapą należy podzielić iloczyn liczby pikseli i rozmiaru palety przez iloczyn liczb 8 i 1024, zgodnie ze wzorem:

(1)
\begin{align} rozmiar_{kB} = \dfrac{liczba\_pikseli*rozmiar\_palety\_barw}{8*1024} \end{align}

Formaty plików graficznych dla grafiki rastrowej:

JPG (ang. Joint Photographic Experts Group)

 • głębia kolorów do 24-bitów
 • w zależności od wyboru stopnia kompresji, można uzyskać dużą oszczędność pamięci, ale traci się na jakości obrazu (kompresja stratna)
 • kompresja polega na usuwaniu wysokich "częstotliwości" z obrazu, czyli gwałtownych zmian barw, i jest dokonywania niezależnie w blokach 8x8 pikseli
 • niski stopień kompresji nie spowoduje znaczących różnic i zmian jakości obrazu widzianych ludzkim okiem - szczególnie w obrazach, w których nie ma szybkich zmian barwy na małym obszarze, jednak nawet jeśli tego nie widzimy, zawsze następuje nieodwracalna utrata informacji
 • rozszerzenie *.jpg lub *.jpeg.

BMP

 • podstawowy format plików graficznych w systemie Windows
 • głębia kolorów od 1 do 24-bitów, w zależności od potrzeb
 • zapis bezstratny
 • najczęściej zupełnie bez kompresji, lub z prostą i słabą kompresją RLE
 • rozszerzenie *.bmp.

GIF (ang. Graphic Interchange Format)

 • maksymalnie 256 kolorów
 • bezstratna kompresja (ale obsługuje do 256 kolorów, więc czasem trzeba najpierw ograniczyć ich liczbę w oryginalnym obrazku)
 • przejrzystość 1-bitowa (piksel jest lub nie jest całkowicie przejrzysty)
 • możliwość utworzenia animacji
 • rozszerzenie *.gif.

PNG (ang. Portable Network Graphics)

 • głębia kolorów do 24 bit + kanał alfa
 • kompresja bezstratna, posiada w sobie wiele algorytmów i wiele ich wariantów, sprawdza który jest skuteczny dla konkretnego obrazu, jaki akurat kompresuje
 • najczęściej ograniczenie palety barw pozwala skompresować obraz bardziej (zmniejsza rozmiar pliku)
 • rozszerzenie *.png.

Teraz, znając już specyfikę formatów zapisu, należy świadomie wybierać odpowiedni format do konkretnego zastosowania. Uproszczona zasada wynikająca ze sposobu działania powyższych metod: najczęściej wybieramy między png (zdjęcia jeśli chcemy bezstratnie, oraz wszystko inne) i jpg (zdjęcia, dobieramy stopień kompresji wedle potrzeby).


Zadanie 08

Raport:

 1. Ściągnij z internetu 2 zdjęcia (w formacie BMP, duże i skomplikowane; zdjęcia powinny wyraźnie różnic się charakterem, kolorami, stylem), otwórz w programie graficznym (np. GIMP) i zachowaj w wymienionych poniżej formatach:
  • BMP (24 bity);
  • BMP w odcieniach szarości ;
  • GIF;
  • PNG z różnym stopniem kompresji (min 2);
  • JPG z różnym stopniem kompresji (min 2).
 2. Sporządź zestawienie przedstawiające dla każdego otrzymanego pliku:
  • wielkość pliku;
  • jakość obrazka (podać w DPI lub PPI, patrz materiały powyżej);
  • dla każdego obrazka obliczyć stopień kompresji (względem oryginalnego obrazu; zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_kompresji);
  • uzasadnienie dlaczego wielkość i/lub jakość uległa/nie uległa zmianie.

Do raportu należy dołączyć źródła obrazków, np. linki do stron internetowych, z których wzieli Państwo obrazy (aby nie wysyłać ** ciężkich bitmap!** ).

 1. Opisz krótko modele kolorów: RGB, CMYK, HSB (max. 300 słów na jeden model, proszę skupić się na zastosowaniach modelu i kwestiach związanych z percepcją zapisywanych w nim barw).
 2. Raport (w formacie PDF, DOC lub ODT) musi zawierać bibliografię z co najmniej 3 pozycjami.
 3. W raporcie powinien się znaleźć obrazek poglądowy (niska rozdzielczość, wysoka kompresja) tak, aby raport nie ważył zbyt dużo.

Terminy: dostępne na podstronie z informacjami organizacyjnymi — http://kck.wikidot.com/info#terminy_zadan
Punkty: 3

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy