12. Analiza sygnałów III

Analiza sygnału EEG

1. Pobierz plik z danymi. Każda kolumna to pomiar wykonany dla jednej osoby. Każdy kolejny wiersz to kolejne próbki. Sygnał próbkowany jest z częstotliwością 256 Hz.

Prowadzący przydzieli Ci numer. Aby wczytać swoje dane wpisz (ścieżka dostępu może się różnić):

dane=pd.read_csv(r"C:\Users\student\Downloads\dane.csv",delimiter=':',engine='python')
mojeDane=dane['SubXX']

Za XX wstaw swój numer.

2. Przefiltruj swój sygnał tak, aby usunąć zakłócenia 50 Hz (filtrem pasmowo-zaporowym w paśmie 49-51 Hz).
3. Wybierz filtr tak, aby usunąć składowe poniżej 3 Hz.
4. Wyświetl spektrogram w następujący sposób:

ag.spektrogram(przefiltrowanySygnal,256)

Otrzymasz podobny rysunek:

11.png

Widać na nim, że w pewnym momencie (kolor ciemniejszy) pewne częstotliwości stają się dominujące (ciemno czerwony kolor). Sprawdź, jaka częstotliwość jest dominująca w Twoim sygnale oraz od której do której sekundy pomiaru występuje to zjawisko.

5. Udowodnij to wyświetlając widmo sygnału dla wybranego fragmentu.

ag.rysujFFT(syg[8*256:20*256])

Co wyświetli widmo sygnału od 8 do 20 sekundy pomiaru.


Zadanie 12

Terminy: dostępne na podstronie z informacjami organizacyjnymi — http://kck.wikidot.com/info#terminy_zadan
Punkty: 3

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy