Analiza sygnałów 3

Analiza sygnału EEG

1. Pobierz plik z danymi. Każda kolumna to pomiar wykonany dla jednej osoby. Każdy kolejny wiersz to kolejne próbki. Sygnał próbkowany jest z częstotliwością 256 Hz.

Prowadzący przydzieli Ci numer. Aby wczytać swoje dane wpisz (ścieżka dostępu może się różnić):

dane = pd.read_csv(r"C:\Users\student\Downloads\dane.csv", delimiter=';', engine='python')
mojeDane = dane['SubXX']

Za XX wstaw swój numer (np. Sub01, Sub02, …, Sub11, itd. — dwie cyfry).

2. Przefiltruj swój sygnał tak, aby usunąć zakłócenia 50 Hz (filtrem pasmowo-zaporowym w paśmie 49-51 Hz).
3. Wybierz kolejny filtr tak, aby usunąć składowe poniżej 3 Hz.
4. Wyświetl spektrogram w następujący sposób:

ag.spektrogram(przefiltrowanySygnal, 256)

Otrzymasz podobny rysunek:

11.png

Widać na nim, że w pewnym momencie (kolor ciemniejszy) pewne częstotliwości stają się dominujące (ciemno czerwony kolor). Sprawdź, jaka częstotliwość jest dominująca w Twoim sygnale oraz od której do której sekundy pomiaru występuje to zjawisko.

5. Udowodnij to wyświetlając widmo sygnału dla wybranego fragmentu.

ag.rysujFFT(syg[8*256:20*256])

Co wyświetli widmo sygnału od 8 do 20 sekundy pomiaru? Dlaczego "razy 256"?


Zadanie 11

Prześlij wykonane zadanie z zajęć.

Co do tego: "Co wyświetli widmo sygnału od 8 do 20 sekundy pomiaru." — można wybrać dowolny zakres czasu, ale trzeba opisać jaki to zakres. Oraz dlaczego widoczne są takie częstotliwości a nie inne. Dla przypomnienia: widmo to inaczej domena częstotliwości a więc wykres amplitudy od częstotliwości.

UWAGA wymagana jest praca w formacie PDF.

Punkty: 6

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy