13. HCI - dekodowanie informacji

Są to zajęcia praktyczne, na których nauczymy się jak zbierać sygnał bioelektryczny przy pomocy płytki OpenBCI Ganglion (link tutaj).

Sygnał zbieramy na potrzeby prostego interfejsu człowiek-komputer.

Głównym materiałem na te ćwiczenia jest artykuł:
Buchwald, M., & Jukiewicz, M. (2017). Project and evaluation EMG/EOG human-computer interface. Przegląd Elektrotechniczny, 1(7), 130–133.

Proszę zwrócić uwagę, iż w powyżej przytoczonym artykule użyto OpenBCI Cyton zamiast Ganglion. Główną różnicą jest to, że Cython ma częstotliwość próbkowania 250 Hz, podczas gdy Ganglion 200 Hz.


Zadanie 13

Co zrobić z danymi:

  1. Wczytaj dane z pliku.
  2. Dokonaj filtracji sygnału.
  3. Zdekoduj informację (kod, który "wymrugała" osoba podpięta do urządzenia).

Co ma zawierać raport:

  1. Informacje na temat urządzenia, którym zebrano dane (przede wszystkim: kto wyprodukował urządzenie oraz częstotliwość próbkowania)
  2. Informacje dotyczące osoby badanej (NIE podajemy danych osobowych, a jedynie metrykę: wiek, płeć, oraz kod osoby badanej (sub-01, sub-02, etc.).
  3. Wykresy sygnału w dziedzinie czasu przed i po filtracji. Proponuję filtry: (a) zaporowy 49-51 oraz przepustowy 1-50, ale mogą Państwo użyć inne. Trzeba tylko napisać jakich filtrów się użyło.
  4. Informację jaki kod "wystukała" osoba badana oraz (jeśli zapisali Państwo tę informację podczas zbierana danych) czy zdekodowana informacja zgadza się z rzeczywistością.

Opcjonalnie można wyświetlić pojedyncze mrugnięcie (w przybliżeniu) generując wykres dla wybranego zakresu próbek.

Oprócz raportu przesyłają Państwo plik z zebranym sygnałem oraz skrypt w Pythonie.
Gdy oba pliki zostaną umieszczone w jednym katalogu oraz odpalony zostanie skrypt skrypt, w konsoli powinno ukazać się (za pomocą funkcji print()) jaką kombinację cyfr wybrała osoba badana.

Terminy: dostępne na podstronie z informacjami organizacyjnymi — http://kck.wikidot.com/info#terminy_zadan
Punkty: 3

UWAGA UWAGA

Odnośnie zajęć kolejnych (ostatnich) o numerze 14:

Ze względu na bardzo krótkie terminy (z powodu rozpoczynania się sesji egzaminacyjnej) oddawania ostatniego zadania domowego (14) na ostatnie zajęcia mają Państwo za zadanie znaleźć oraz zaprezentować jeden artykuł naukowy nawiązujący do tematów, które omawialiśmy na zajęciach. Mogą Państwo przygotować krótką prezentację (może być ona w języku angielskim) lecz nie muszą. Mogą Państwo przewijać PDF z artykułem w celu pokazania poszczególnych wykresów lub wizualizacji.

Ze względu na liczebność grup prezentacja jednej osoby może trwać maksymalnie 4 minuty.

Proszeni są Państwo o przesłanie artykułu i/lub prezentacji do prowadzącego dzień przed zajęciami w celu uniknięcia zamieszania wywołanego podpinaniem innych komputerów do ekranu, przenoszenia prezentacji na USB, itd.

Jeżeli kogoś nie będzie na zajęciach ma możliwość dosłania opisu artykułu (maksymalnie 1 strona A4, może być po angielsku) do terminu podanego na podstronie z informacjami organizacyjnymi. Opis przysłany po zajęciach może być oceniony maksymalnie na 2/3 punkty (aby zachęcić Państwa do prezentowania na zajęciach).

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy