14. Prezentacja wybranego artykułu naukowego

Prezentacja artykułu.

Ze względu na bardzo krótkie terminy (z powodu rozpoczynania się sesji egzaminacyjnej) oddawania ostatniego zadania domowego (14) na ostatnie zajęcia mają Państwo za zadanie znaleźć oraz zaprezentować jeden artykuł naukowy nawiązujący do tematów, które omawialiśmy na zajęciach. Mogą Państwo przygotować krótką prezentację lecz nie muszą. Mogą Państwo przewijać PDF z artykułem w celu pokazania poszczególnych wykresów lub wizualizacji.

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy