CSS

Style linków

 • każdy link
a:link
 • link odwiedzony
a:visited
 • link, nad którym znajduje się kursor
a:hover
 • link, który w danym momencie jest naciskany
a:active

Ważna jest kolejność: LoVe HAte

Elementy blokowe i elementy inline

Elementy blokowe:

zabierają całą dostepną dla niego długość, wymuszają nową linię przed i po

display:block;
 • p
 • body
 • div
 • form
 • h1..h6
 • ul, ol, li
Elementy inline:

zabierają tylko tyle przestrzeni ile potrzebuje i nie wymuszają nowej lini

display:inline;
 • a
 • img
 • br
 • input
W praktyce:
 • elementy blokowe są wyświetlane jeden nad drugim
 • elementy inline są wyświetlane jeden obok drugiego
 • body i form mogą zawierać tylko elementy blokowe
 • paragrafy mogą zawierać tylko elementy inline
 • elementy blokowe mogą zawierać zarówno elementy inline jak i inne elementy blokowe
 • elementy inline mogą zawierać tylko inne elementy inline

Div. Div a span.

<div> -> element blokowy służący do grupowania elementów strony.
<span> -> element inline służący do grupowania elementów strony.

Model pudełkowy

Własności css sterujące położeniem:

 • odleglość między krawędzią pudełka, a zawartością
padding
 • obramowanie
border
 • odległość między krawędzią pudełka, a otoczeniem
margin
 • wysokość
height
 • szerokość
width

Wersja 2D

boxdim.gif

Wersja 3D

3d-box-model.png

Zadanie 06:

* wyzerowac padding i margin body dokumentu oraz nadać odpowiednie wartości wybranym elementom blokowym strony
* umieścic na stronie wycentrowany element wzorując się na poniższym:

div.png

* przygotować przycisk nakladając styl na <a>

 • przycisk charakteryzuje się:
  • ladnym kolorem tła
  • wypuklością zwykle i wklęslością w momencie naciskania
  • zmianą koloru wtedy kiedy jest nad nim kursor
 • przydatna wlasciwość: text-decoration:none;

! wszystkie pliki należy umieścić na swoim koncie ftp

deadline: 12.04.2008
punkty: 3

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy