11 - JAZZ

Jazz

  • urządzenie umożliwiające wykonywanie pomiarów ruchów oczu
  • zaprojektowany i zbudowany przez prof. Jana Obera i jego zespół z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
  • więcej informacji na stronie: http://ober-consulting.com/product/jazz/

UniJazz

  • system umożliwiający projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów psychofizjologicznych z wykorzystaniem urządzenia Jazz
  • szczegóły dotyczące jego użytkowania oraz sposobów projektowania i przeprowadzania eksperymentów znajdują się w pracy: unijazz.pdf
  • sam program można pobrać z: unijazz.zip
  • uruchomienie: unijazz -> Bin -> UniJazz.exe
  • przykładowe eksperymenty: unijazz -> Exp -> *.e

Zadanie

Będzie wykonywane w 3-osobowych grupach.
Należy zaprojektować własny eksperyment, napisać go języku skryptowym obsługiwanym przez system UniJazz.

UWAGA!!!! Należy przynieść plik z eksperymentem na zajęcia w dniu 19.05.2008 w celu przeprowadzenia go z wykorzystaniem urządzenia Jazz.

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy