13 - JAZZ

Zadanie

Kontynuacja zadania z zajeć 13, w tych samych 3-osobowych grupach.
Należy przeprowadzić zaprojektowany eksperyment i sporządzić raport z jego wykonania.

Do analizy sygnału z Jazza zwykle niezbędne jest przeskalowanie wykresu(strzałki do skalowania pojawiaja się po najechaniu na osie wykresu) oraz włączenie znaczników zdarzeń użytkownika(Session|Events|trzecia opcja od góry).

Raport powinien zawierać:

  • opis eksperymentu: cel, sposób przeprowadzenia, hipoteza
  • wyniki + komentarz
  • podsumowanie + wnioski
  • należy załączyć plik z eksperymentem *.e oraz plik z wynikami *.csv

dealine: 31.05.2008
punkty: 10

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy