Git

Słowem wstępu

Za wikipedią:

Git – rozproszony system kontroli wersji. Stworzył go Linus Torvalds jako narzędzie wspomagające rozwój jądra Linux. Git stanowi wolne oprogramowanie i został opublikowany na licencji GNU GPL w wersji 2.

Geneza nazwy:

Torvalds quipped about the name git (which means unpleasant person in British English slang): "I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First 'Linux', now 'git'."


Do dzieła

Plan na dzisiejsze zajęcia:

1. Zakładamy konto na GitHub-ie (https://github.com/join).
2. Tworzymy repozytorium w przeglądarce (tworzenie repozytorium przy pomocy komend jest nieco trudniejsze). Kliknijmy "initialize with README.md" i napiszmy dwa zdania o naszym repozytorium.
3. Ściągamy oprogramowanie Git: wersję Desktop (https://desktop.github.com/) oraz Git Bash (wersję konsolową, https://git-scm.com/downloads). Uwaga, na linux-ie poleca się zostać przy samej konsoli.
4. Póki co będziemy posługiwali się konsolą. Najczęściej stosowane komendy git-a to:

git clone
git status
git add nazwa_jakiegos_pliku
git add --all
git commit nazwa_jakiegos_pliku -m "Wiadomosc naszego commita"
git commit -a -m "Niniejszym zatwierdzam wszystkie zmiany"
git push

5. Ściągamy (klonujemy) stworzone przez nas repozytorium.
6. Tworzymy plik z dowolnym (w miarę sensownym) kodem, czy to Python-a czy HTML-a.
7. Dodajemy plik do git-a (git add nazwa_jakiegos_pliku).
8. Commit-ujemy nasz plik z jakąś wiadomością (git commit nazwa_jakiegos_pliku -m "Wiadomosc naszego commita").
9. Push-ujemy zmiany na remote branch (na serwer, do "internetu").
10. Sprawdzamy w przeglądarce, czy plik jest widoczny w naszym repozytorium.
11. Cieszymy się, że się udało, albo smucimy się, że się nie powiodło i szukamy przyczyny niepowodzenia.
12. (Dla użytkowników Windowsa) Przeprowadzamy całą operację jeszcze raz z użyciem aplikacji Desktop-owej.
13. Przeprowadzam całą operację jeszcze raz korzystając z Atoma z pluginami "github" (domyślnie zainstalowany) oraz Git Plus (https://atom.io/packages/git-plus).
14. Poznajemy gitignore (np. https://github.com/github/gitignore/blob/master/Python.gitignore).

Zadanie 06

Przeczytaj proszę do końca zanim przystąpisz do wykonywania:

  1. umieść pliki z zadania Django w swoim repozytorium,
  2. dodaj folder "myenv" lub "myvenv" lub "venv" (lub jakkolwiek inaczej nazywa się folder z Twoim środowiskiem wirtualnym) do gitignore (niezależnie od tego, czy masz go w swoich plikach, czy też nie),
  3. wyślij prowadzącemu link do swojego repozytorium,
  4. ciesz się z dobrze wykonanego zadania. Wiedza zdobyta podczas wykonywania go może Ci się przydać w przyszłości.

UWAGA: zwracam uwagę na następujący fakt: https://stackoverflow.com/a/1274447
Zatem jeśli ktoś dodał plik/folder do gita zanim określił .gitignore, należy śledzony plik/folder usunąć (z gita) stosując następujące komendy:
Dla pliku

git rm nazwa_pliku

Dla folderu:
git rm -r nazwa_folderu
Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy