Informacje organizacyjne

Program zajęć:

część 1:

  • projektowanie stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript oraz Python Django);
  • zagadnienia związane z użytecznością i dostępnością stron internetowych;

część 2:

  • robotyka — ćwiczenia dotyczące zaprogramowania prostych, autonomicznych pojazdów;

część 3:

  • analiza sygnałów — parametry sygnału, próbkowanie i wyświetlanie sygnału, transformata Fouriera, filtracja, analiza sygnału EEG;

część 4:

  • praca z interfejsem człowiek-komputer.

Zasady zaliczenia:

  • punktowane będą: terminowo wykonywane zadania domowe: 6 dni na wykonanie zadania, oddane do 12:00 w południe (patrz niżej);
  • w celu uzyskania zaliczenia należy zdobyć >= 60% punktów;
  • oddanie zadania domowego 1 dzień po terminie skutkuje obniżeniem maksymalnej liczy punktów do połowy; spóźnienie powyżej 1 dnia skutkuje brakiem punktów!
  • można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione!
  • nieobecności nie zwalniają z konieczności wykonania ćwiczeń!

W trakcie trwania kursu można zdobyć maksymalnie 50 punktów.
Oceny - zależnie od liczby zdobytych punktów:
>= 60% (min. 30 pkt) — 3.0
>= 65% (min. 32,5 pkt) — 3.5
>= 70% (min. 35 pkt) — 4.0
>= 80% (min. 40 pkt) — 4.5
>= 90% (min. 45 pkt) — 5.0

Terminarz zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

lp. Temat Grupa 1 (pn.) Grupa 2 (pn.) Grupa 3 (pn.) Grupa 4 (wt.)
01. HTML 08.10 08.10 08.10 09.10
02. CSS 15.10 15.10 15.10 16.10
03. JavaScript 22.10 22.10 22.10 23.10
04. Python Django 29.10 29.10 29.10 30.10
05. Liczby binarne i bramki logiczne 05.11 05.11 05.11 06.11
06. GitHub 19.11 19.11 19.11 13.11
07. Robotyka - Arduino 26.11 26.11 26.11 20.11
08. Robotyka - Czujniki 03.12 03.12 3.12 27.11
09. Analiza sygnałów 1 10.12 10.12 10.12 04.12
10. Analiza sygnałów 2 17.12 17.12 17.12 11.12
11. Analiza sygnałów 3 07.01 07.01 07.12 18.12
12. Projektowanie interfejsów 14.01 14.01 14.01 08.01
13. HCI - dekodowanie informacji 21.01 21.01 21.01 15.01
14. Wycieczka do PCSS wspólny termin do ustalenia
15. Rezerwowe - - - -

Terminy oddawania zadań w semestrze zimowym 2018/2019

Termin oddania zadań dla grup poniedziałkowych to niedziela, godzina 12:00.
Termin oddania zadań dla grupy wtorkowej to poniedziałek, godzina 12:00.

Spóźnienie: - 50% pkt / dzień.

https://studenci.amu.edu.pl/studia/organizacja-roku-akademickiego1

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy