Informacje organizacyjne

Program zajęć:

część 1:

  • projektowanie stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript oraz PHP);

część 2:

  • zagadnienia związane z użytecznością i dostępnością stron internetowych.
  • ćwiczenia dotyczące percepcji dźwięków i barw;
  • praca z interfejsem człowiek-komputer;

Zasady zaliczenia:

  • punktowane będą: terminowo wykonywane zadania domowe;
  • w celu uzyskania zaliczenia należy zdobyć >= 60% punktów;
  • oddanie zadania domowego po terminie oznaczać będzie obniżenie punktów (1 pkt za każdy dzień spóźnienia);
  • można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwone!
  • nieobecności nie zwalniają z konieczności wykonania ćwiczeń!

W trakcie trwania kursu można zdobyć maksymalnie 42 punkty (14 x 3 = 42).
Oceny - zależnie od liczby zdobytych punktów:
>= 60% (min. 25 pkt) - 3.0
>= 65% (min. 27 pkt) - 3.5
>= 70% (min. 30 pkt) - 4.0
>= 80% (min. 34 pkt) - 4.5
>= 90% (min. 38 pkt) - 5.0

Terminarz zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

lp. Temat Grupa 1 (pn.) Grupa 2 (pn.) Grupa 3 (pn.) Grupa 4 (czw.) Grupa 5 (czw.)
01. HTML wstęp 09.10 09.10 09.10 05.10 05.10
02. HTML tabele 16.10 16.10 16.10 12.10 12.10
03. HTML formularze 23.10 23.10 23.10 19.10 19.10
04. CSS wstęp 06.11 06.11 06.11 26.10 26.10
05. CSS układ 13.11 13.11 13.11 09.11 09.11
06. PHP formularze 20.11 20.11 20.11 16.11 16.11
07. JavaScript 27.11 27.11 27.11 23.11 23.11
08. Kolory i grafika 04.12 04.12 04.12 30.11 30.11
09. Interfejsy 11.12 11.12 11.12 07.11 07.11
10. BCI 18.12 18.12 18.12 14.12 14.12
11. Analiza sygnałów I 08.01 08.01 08.01 21.12 21.12
12. Analiza sygnałów II 15.01 15.01 15.01 04.12 04.12
13. Analiza sygnałów III 22.01 22.01 22.01 11.01 11.01
14. Dźwięki 29.01 29.01 29.01 18.01 18.01
15. Rezerwowe - - - - -
Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy