Punktacja za zadania

Punktacja

Zadanie 9 - szczegóły

Podsumowanie ogólne

W pliku z ocenami pojawiły się Państwa oceny (w systemie USOS pojawią się niebawem). Na czerwono oznaczone są oceny niedostateczne.
Przypominamy, że próg zaliczenia drugiej części dla osób, które zdobyły mniej niż 60% punktów w części pierwszej to 70%. Poprawka będzie dotyczyła obu części. Będzie miała charakter testu wiedzy, a także w zależności od liczby chętnych oraz dodatkowych uwarunkowań będzie mogła wymagać pracy przy komputerze.

Informacja o zaliczeniu poprawkowym

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kolokwium poprawkowe zaplanowane jest na środę 4.02.2015 o godz. 10:00 w sali 67. Osoby zainteresowane poprawką prosimy o kontakt mailowy do poniedziałku 2.02 (wcześniej pomyłkowo wpisana była data 2.04).

Brak zgłoszeń mailowych będzie dla nas oznaczać, że nie ma osób zainteresowanych poprawką - a zatem zaliczenie się nie odbędzie, a do USOS'a wpisane zostaną oceny niedostateczne z drugiego terminu (oczywiście tylko osobom, które nie zaliczyły w terminie pierwszym).

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy