Witamy na stronie przedmiotu

blank_pixel_1x1px.png
brainandcomputer620x353.jpg

Komunikacja Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction)

prowadzonego dla studentów 2-ego roku kierunku Kognitywistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Prowadzący:

dr inż. Marcin Jukiewicz lp.ude.uma|zciweikuj.nicram#lp.ude.uma|zciweikuj.nicram (koordynator przedmiotu)
Dyżur: wtorek, 12.45-14.45; pokój 64, parter budynku AB.

mgr inż. Paulina Superczyńska lp.nanzop.tup|aksnyzcrepus.aniluap#lp.nanzop.tup|aksnyzcrepus.aniluap
Dyżur: wkrótce zostanie podany.

mgr Mikołaj Buchwald lp.ude.uma|dlawhcub.jalokim#lp.ude.uma|dlawhcub.jalokim
Dyżur: wtorek, 13.15-14.15; pokój 110, drugie piętro budynku AB.

Informacje dotyczące dyżurów można znaleźć również na stronie internetowej Instytutu Psychologii:
http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/ip-uam/alfabetyczna-lista-pracownikow/


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub osobiste stawienie się na dyżurze.
Temat każdej wiadomości email do nas urzejmie prosimy poprzedzać następującym kodem przedmiotu: [KCK].
Przykładowo:
"[KCK] Problem z zadaniem numer 11."

Informacje dotyczące organizacji zajęć znajdą Państwo w pozycji menu "Informacje organizacyjne".
Oceny za zadania pod pozycją "Punktacja".

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy