Kodowanie UTF-8 w systemie Windows

Notepad++

Program Notepad++ (patrz: Przydatne programy) umożliwia wybranie kodowania znaków (i ewentualną konwersję istniejących znaków) z poziomu menu Format.

Wybieramy Encode in UTF-8 without BOM i wszystkie znaki pisane od tego momentu zapisane będą w kodowaniu UTF-8.
Aby istniejące znaki (zapisane w innym kodowaniu) zamienić na UTF-8 wybieramy Convert to UTF-8 without BOM.

notepadpp_utf8.png

Notatnik

W standardowym notatniku można wybrać kodowanie UTF-8 przy zapisie.
Notatnik jednak dodaje na początek kilka znaków (tzw. BOM - Byte-Order Mark) pomagających mu później rozpoznać kodowanie UTF-8, jednak sprawia do problemy przy walidacji strony (patrz: Walidator) , dlatego zalecane jest korzystanie z innych edytorów.

notatnik_utf8.png
Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy