HCI - dekodowanie informacji

Są to zajęcia praktyczne, na których nauczymy się jak zbierać sygnał bioelektryczny przy pomocy płytki OpenBCI Ganglion (link tutaj).

Sygnał zbieramy na potrzeby prostego interfejsu człowiek-komputer.

Głównym materiałem na te ćwiczenia jest artykuł:
Buchwald, M., & Jukiewicz, M. (2017). Project and evaluation EMG/EOG human-computer interface. Przegląd Elektrotechniczny, 1(7), 130–133.

Proszę zwrócić uwagę, iż w powyżej przytoczonym artykule użyto OpenBCI Cyton zamiast Ganglion. Główną różnicą jest to, że Cython ma częstotliwość próbkowania 250 Hz, podczas gdy Ganglion 200 Hz.


Zadanie 13

Co zrobić z danymi:

  1. Wczytaj dane z pliku.
  2. Dokonaj filtracji sygnału.
  3. Zdekoduj informację (kod, który "wymrugała" osoba podpięta do urządzenia).

Co ma zawierać raport:

  1. Informacje na temat urządzenia, którym zebrano dane (przede wszystkim: kto wyprodukował urządzenie oraz częstotliwość próbkowania)
  2. Informacje dotyczące osoby badanej (NIE podajemy danych osobowych, a jedynie metrykę: wiek, płeć, oraz kod osoby badanej (sub-01, sub-02, etc.).
  3. Wykresy sygnału w dziedzinie czasu przed i po filtracji. Proponuję filtry: (a) zaporowy 49-51 oraz przepustowy 1-50, ale mogą Państwo użyć inne. Trzeba tylko napisać jakich filtrów się użyło.
  4. Informację jaki kod "wystukała" osoba badana oraz (jeśli zapisali Państwo tę informację podczas zbierana danych) czy zdekodowana informacja zgadza się z rzeczywistością.

Opcjonalnie można wyświetlić pojedyncze mrugnięcie (w przybliżeniu) generując wykres dla wybranego zakresu próbek.

W wiadomości e-mail przesyłają Państwo raport w formacie PDF oraz plik z zebranym sygnałem. Na GitHub-ie udostępniają Państwo skrypt w Pythonie, do którego link powinien znajdować się w treści wiadomości e-mail oraz w raporcie.
Gdy oba pliki (skrypt oraz dane) zostaną umieszczone w jednym katalogu oraz odpalony zostanie skrypt, w konsoli powinno ukazać się (za pomocą funkcji print()) jaką kombinację cyfr wybrała osoba badana (ewentualnie może pokazać się wykres).

Punkty: 8

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy