Postrzeganie i modele barw. Grafika rastrowa a grafika wektorowa.

Postrzeganie i modele barw. Grafika rastrowa a grafika wektorowa.

System wzrokowy człowieka, krótkie przypomnienie:

Budowa ludzkiego oka.
 • Źrenica i soczewka.
budowaLudzkiegoOka.gif
Siatkówka:
 • Pręciki i czopki
 • Komórki dwubiegunowe i zwojowe
 • Szlaki siatkówki:
szlakiSiatkowki.gif
 • Znajdź swoją ślepą plamkę:
OdnajdzSlepaPlamke.gif

Żeby odnaleźć swoją ślepą plamkę spójrz na rysunek z odległości wyciągniętej ręki, zamknij prawe oko i powoli przybliżając się do rysunku skoncentruj wzrok na sylwetce banku. Znak dolara, kiedy padnie na ślepą plamkę, zniknie w polu twego widzenia, ale nie doznasz w nim luki, ponieważ system wzrokowy zapełni ją bielą tła.

Widzenie barwne

Rysunek. Długość fali a odcienie barwy:

czuloscLudzkiegoOka.gif

Rysunek. Koło barw:

KoloBarw.gif

Rysunek. Powidoki barwne - Test Patriotyzmu

PowidokiBarwne.gif

Wpatruj się w kropkę w centrum zielono-czarno-żółtej flagi przez co najmniej 30 sekund. Następnie skup wzrok na czystym biały tle. (np. otwórz nowy dokument w edytorze tekstu i powiększ go do rozmiarów ekranu).

Rysunek. Test ślepoty na barwy Ishihaniego

TestSlepotyNaBarwyIshihaniego.gif

Sprawdź tutaj:

Widzenie kształtu, głębi i ruchu
 • Efekty kontrastu:

Rysunek. Kontrast jasności - im jaśniejsze tło, tym ciemniejszy wydaje się kwadrat.

KontrastJasnosci.gif

Modele barw

Podstawowe modele barw:

Parametry obrazu

Głębia koloru (color depth): http://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth

Ilość informacji opisującej barwę piksela (liczba bitów):

 • black & white (b&w) (1 bit)
 • skala szarości lub 256 kolorów (8 bitowa paleta kolorów),
 • HighColor (16 bitowa paleta kolorów)
 • TrueColor (24 bitowa paleta kolorów i 32 bitowa paleta kolorów - dodatkowe 8 bitów to kanał alfa).

Paleta barw indeksowanych

oczywiście im większa głębia koloru, tym większy rozmiar pliku z obrazkiem

Rozdzielczość (resolution):

 • określa, ile jest poziomych i pionowych linii tworzących obraz
 • im więcej linii i punktów, tym wyraźniejszy obraz

Formaty plików graficznych dla grafiki rastrowej:

JPG (ang. Joint Photographic Experts Group)

BMP

 • podstawowy format plików graficznych w systemie Windows
 • głębia kolorów do 24-bitów
 • zapis bezstratny, bo bez kompresji
 • rozszerzenie *.bmp.
 • zobacz przykłady: http://wvnvaxa.wvnet.edu/vmswww/bmp.html

GIF (ang. Graphic Interchange Format)

 • maksymalnie 256 kolorów
 • bezstratna kompresja (ale utrata informacji o kolorach, jeśli użyto ich więcej niż 256)
 • możliwość utworzenia prostych animacji.
 • rozszerzenie *.gif.
 • zobacz przykłady: http://phil.ipal.org/tc.html

PNG (ang. Portable Network Graphics)

 • głębia kolorów do 24 bit + kanał alfa
 • możliwości ograniczenia palety barw, a co za tym idzie zmniejszenie rozmiarów pliku
 • kompresja bezstratna
 • rozszerzenie *.png.
 • zobacz przykład: http://www.mywebsite.force9.co.uk/png/

Zastosowanie praktyczne:

Znaczenie barw przy projektowaniu interface-ów użytkownika
http://designinginterfaces.com/Few_Hues_Many_Values

Oczekiwania i stereotypy użytkownika powiązane z kolorem, barwą.

Oczekiwania użytkownika przenoszone z innych dziedzin mogą zostać wykorzystane do usprawnienia nauki korzystania z nowego systemu/interface-u
Np. Znaczenia kolorów zaczerpnięte z sygnalizacji świetlnej

Kolor Przykład wykorzystania Interface użytkownika
czerwone windows_security_alert.jpg alarm
żółte windows-wga-not-genuine.jpghttp://blog.tmcnet.com/blog/tom-keating/images/windows-wga-not-genuine.jpg uwaga
zielone bulletProof_image002.jpg ok, bezpiecznie

Często korzysta się również z analogii kolorystycznych i kształtów znaków drogowych.

Dodatkowe materiały:

Palety kolorów:

GIMP:

Zadanie:

Raport

 1. Ściągnij z internetu 2 zdjęcia (w formacie BMP, duże i skomplikowane),

Spróbuj np. tutaj:

otwórz w programie graficznym (np. GIMP) i zachowaj w wymienionych poniżej formatach:

 • BMP z paletą indeksowaną
 • BMP w odcieniach szarości
 • GIF
 • PNG z różnym stopniem kompresji
 • JPG z różnym stopniem kompresji

Sporządź zestawienie przedstawiające dla każdego otrzymanego pliku:

 • wielkość pliku
 • jakość obrazka
 • uzasadnienie dlaczego wielkość i/lub jakość uległa/nie uległa zmianie.

Do raportu należy dołączyć zapisane pliki zdjęć (spakowane jako .zip lub .rar)

(1.5 pkt)

 1. Opisz krótko (maksymalnie 2 strony A4 w sumie) modele kolorów: RGB, CMYK, HSV (1.5)

termin: godzina 24:00 w piątek 9 stycznia (północ z piątku na sobotę)
punkty: 3

Strona na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Autorzy: A. Czoska, M. Komosiński, B. Kowalczyk, A. Kupś, M. Lubawy